google41666500038b5476.html

201122 Charles Hansen - Jesu endetidstale (2006)

Dette er et opptak fra et Ordet og Israel-møte i Salem den 1. mars 2006.


web-master:   geiroy@me.com © Øynes Konsult 2012