google41666500038b5476.html

201115 Osvald Instebø - Levende steiner (1986)

Dette er et opptak fra et møte i Salem den 19. oktober 1986.


web-master:   geiroy@me.com © Øynes Konsult 2012