google41666500038b5476.html

Nytt studio

Kontakt Radio flyttet fra Florsgate 2 til Peder Bogens gate 4 den 25. september 2015.

Fra montering av mixer og øvrig utstyr i teknikerrommet.

Fra monteringen av studiobord med mikrofoner etc.

Siden Misjonsradioen var uten eget studio og Kontakt Radio så seg om etter rimeligere lokale til sitt studio, så ble man enige om at disse to radioene skulle bygge et felles studio i Peder Bogens gt. 4. Dette er i bygningen som Misjonssalen flyttet inn i begynnelsen av 2015.
Her fant man egnet rom til dette formålet og byggingen ble satt igang på våren i år. Det var da snakk om å lage noe skillevegger, samt innrede en gang fra ytterdøra og inn til selve lokalet. Så var det en god del innstallering av teknisk art, samt opplegg av egen strømkurs.
Flytting av bredbåndlinjer og telefon ble foretatt noen dager før selve studioflyttingen, og den 24. september ble alt utstyr i det gamle studioet demontert og gjort klar for flytting. Dette foregikk den 25. og hvis bredbåndlinjene hadde virket så hadde vi vært på lufta den 27. Dette gikk imidlertid ikke p.g.a. feil i et koblingsskap ute i byen et sted, så derfor var vi ikke på lufta før den 30. september.
Radiosignalene går nå via internettlinje til senderen på Midtås, og derfra ut over eteren på FM 98,6 mHz. Antenna i sendermasta ble tidligere i år løftet 10 m. så nå er det mange flere som får inn lokalradioen i Sandefjord, Sandefjordskanalen.


Vi har sammen med Misjonsradioen fått et godt og tjenelig studio med resepsjonsrom og plass for telefonvaktene, eget teknikerrom og til slutt eget studiorom med vindu ut mot byen. Platearkivet som vi hadde i Florsgate, fikk en god plass i den nye gangen, og platearkivet til Misjonsradioen har plass ved siden av studio- og teknikerrom.

En annen fordel ved at vi nå har felles studio, er i tillegg til reduserte kostnader, et større radiomiljø der vi kan lære av hverandre og gi hverandre gode idéer vedr. radiodriften. Vi ser med andre ord positivt på framtiden for lokalradioen i Sandefjord.

I forbindelse med flyttingen av telefonlinjene valgte vi å gå vekk fra den hussentralen vi tidligere hadde, og har nå kun en vanlig ISDN-linje. D.v.s. at to lyttere kan ringe inn på samme tid og få svar. Dette er i de fleste tilfeller tilstrekkelig. Dermed måtte vi endre litt på telefonnr. som tidligere var 33 48 22 22. Det nye vi fikk ble like lett som det gamle med den forskjell at 8-tallet ble byttet med et 6-tall. Dermed er vårt nye nr., som også nå gjelder for Misjonsradioen,  
33 46 22 22

Nytt studio

Ole Hetlesæther, Bodil Winnem, Geir Øynes, Hans Moholdt


web-master:   geiroy@me.com © Øynes Konsult 2012