google41666500038b5476.html

Nyheter

Forandringer i programmene

Vi har fra 1/1-22 gjort noen programendringer på Radio MGV når det gjelder kveldsprogrammene  på mandag - fredag. …

web-master:   geiroy@me.com © Øynes Konsult 2012