google41666500038b5476.html

210124 Inger Amundsen, koronatesting

Dette er et intervju med leder for koronateststasjonen i Sandefjord, Inger Amundsen ang. gjennomføring av testingen.

web-master:   geiroy@me.com © Øynes Konsult 2012