google41666500038b5476.html

210103 Arne Andresen, Varmefag, om ovner og vedfyring (del 2 av 2)

Dette er del 2 av intervjuet med 3. generasjons leder av firmaret Arne Andresen i Sandefjord. Tema er ovner og vedfyring.

web-master:   geiroy@me.com © Øynes Konsult 2012