google41666500038b5476.html

201213 Arne Andresen, Varmefag, om ovner og vedfyring (del 1 av 2)

Dette er del 1 av intervjuet med 3. generasjons leder av firmaret Arne Andresen i Sandefjord. Tema er ovner og vedfyring.

web-master:   geiroy@me.com © Øynes Konsult 2012