google41666500038b5476.html

Gave

Sedler

Vil du gi en økonomisk gave til det kristen radioarbeidet i Vestfold?

Vi i Mediagruppen Vestfold håper du også vil være med å bidra til at denne radiosatsningen vil lykkes og at vi får en drivverdig radio som kan gi deg som lytter gode opplevelser.

Vi ønsker rett og slett å gi deg enda mer enn en vanlig komersiell radiokanal. 
Vi har jo verdens beste budskap å gi deg!

Send en E-post til gave@mediagruppenvestfold.no eller skriv en melding i feltet nedenfor her så kan vi sende deg en giro.
Du kan også betale inn din gave på vårt bankkontonr. som er: 
2480 18 75366

Eller du kan enkelt og greit gi din gave på vår Vipps nr.: 62 26 59

Om du slulle ønske å ringe inn til oss under aktive sendinger, så er vårt telefonnr. 33 46 22 22

Du kan også sende en SMS til tlf.nr.: 
47 76 68 73web-master:   geiroy@me.com © Øynes Konsult 2012