google41666500038b5476.html

DAB+

DAB-radio m.logo u.bak

Mediagruppen Vestfold, som består av tidligere Kontakt Radio og Misjonsradioen i Sandefjord, har satt igang prøvesendinger på egen DAB+ kanal her i Vestfold. Du finner denne kanalen ved å søke på Radio MGV. (Mediagruppen Vestfold)
Vi sender stort sett de samme programmene som hittil har gått på FM, og i den tiden hvor vi ikke har lokale sendinger så fyller P7 (Kristen Riksradio) sendetiden slik at dette er en 7/24-kanal i Vestfold.

Nå kan du altså lytte på en kristen radiokanal hele døgnet her i Vestfold. Misjonsradioen i Larvik har også kommet til på Mediagruppen Vestfold, og de fortsetter sine formiddagssendinger på hverdagene fra mandag til fredag. Det vil også komme flere aktører til på denne kanalen.

DAB+ nettet i Vestfold er så langt utbygd med sendere i Sande (Hvittingen), i Tønsberg, på Midtås i Sandefjord og på Doktorfjellet i Larvik. Hele Vestfold være dekket med denne DAB-kanalen.

Den lokale radioen vil ha litt andre sendetider enn vi hadde tidligere på FM 98.6. 
I hovedsak vil lørdag utgå med lokalt innhold og ukedagene vil få en halvtime på formiddagen, samt at man avslutter litt tidligere på kveldene. Søndagene vil 
bli omtrent som før, i alle fall når det gjelder G0’morn Sandefjord og Omsorg- og Forbønnsprogrammet.

Dermed kan du på den nye DAB-kanalen lytte til de samme programmene som tidligere sendt på FM i Sandefjord og på P7 når vi ikke har sendinger. Vi vil fortsatt sende søndagsprogrammene på FM 98.6 i en opvergangsperiode.

Om du slulle ønske å ringe inn til oss under aktive sendinger, så er vårt telefonnr. 33 46 22 22.

Programoversikt - fra 2. mars 2020

DAB+ (Radio MGV) og Web-radio (MyTuner og www.kontaktradio.no) 

Søndag: (DAB+ og FM 98,6)

00.00 - 08.00 P7
08.00 Bedre Søndag
08.30 15 min. med Ordet og Israel
09.00 Go'morn Sandefjord
10.30 Sang og musikk
11.00 Møte/tale-opptak

12.00 - 17.00 P7

17.00 Søndagsskolen
18.00 Møteplassen
19.00 Sanger til glede
19.45 15 min. med Ordet og Israel (reprise)
20.00 Møte/tale-opptak (reprise)
21.00 Forbønn- og omsorgsprogram
22.30 P7/Mediagruppen Grenland

Mandag: (DAB+)

00.00 - 10.00 P7
10.00 Formiddagssending 
10.30 - 21.00 P7
21.00 Misjonsradioen Larvik
22.00 Over en åpen Bibel
22.30 P7/Mediagruppen Grenland

Tirsdag: (DAB+)

00.00 - 10.00 P7
10.00 Formiddagssending 
10.30 - 21.00 P7
21.00 Misjonsradioen Larvik
22.00 Over en åpen Bibel
22.30 P7/Mediagruppen Grenland

Onsdag: (DAB+)

00.00 - 10.00 P7
10.00 Formiddagssending 
10.30 - 21.00 P7
21.00 Bokhjørnet
22.00 Over en åpen Bibel
22.30 P7/Mediagruppen Grenland

Torsdag: (DAB+)

00.00 - 10.00 P7
10.00 Formiddagssending 
10.30 - 21.00 P7
21.00 Historier fra Bibelen
22.00 Over en åpen Bibel
22.30 P7/Mediagruppen Grenland

Fredag: (DAB+)

00.00 - 10.00 P7
10.00 Formiddagssending 
10.30 - 21.00 P7
21.00 Kveldssending
22.00 Over en åpen Bibel
22.30 P7/Mediagruppen Grenland

Lørdag: (DAB+)

00.00 - 24.00 P7

web-master:   geiroy@me.com © Øynes Konsult 2012